Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Arvonlaatikot

Arvon­ta­laa­tik­ko on lois­ta­va mahdol­li­suus valmis­taa merk­ki­päi­viä tai kampan­joi­ta varten kaunis laatik­ko, johon työto­ve­rit tai asiak­kaat voivat panna posti­kort­tin­sa, kampan­jan osal­lis­tu­mis­ku­pon­git tai muut sellaiset.

Laatik­ko voi olla yksin­ker­tai­nen, jossa aukko on pääl­lä, tai vaik­ka­pa hienom­pi, lujal­la jalal­la varus­tet­tu, jossa aukko on edes­sä tai sivulla.

Ehdot­to­mas­ti tuli­si ottaa huomioon se, että myös tyhjä ja kevyt laatik­ko olisi riit­tä­vän iso pysy­mään vakaas­ti pystys­sä ja riit­tä­vän tila­va toivo­tun posti­kort­ti- tai kupon­ki­mää­rän keräämiseen.

Arvontalaatikko aukko päällä
Arvontalaatikko jalustalla aukko edessä