Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Piirdelindid

Piir­de­lint on omamoo­di võima­lus erine­va­tel kauban­dus­pinda­del, üritus­tel ja kõik­või­ma­li­kes muudes kohta­des oma kujun­du­se­ga lindi­ga alasid piira­ta ning reklaam­sõ­nu­meid välja panna. Trüki­me piir­de­lin­did täna­päe­va­se HP Indi­go digiof­set­trü­ki tehno­loo­gia abil ning seetõt­tu suuda­me ka väik­se­maid kogu­seid pakku­da mõist­li­ku hinnaga.

Valik populaarsemaid lahendusi —

Piirdelint

Küsi personaalset pakkumist