Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Pöytäpelit

Tieto­ko­ne­pe­lit ovat nykyi­sin tosin ääret­tö­män suosit­tu­ja, mutta seuras­sa tapah­tu­van yhdes­sä­olon veto­nau­la­na on epäi­le­mät­tä kunnon pöytä­pe­li. Tai miksi­pä ei valit­tai­si juuri tämä ohjel­ma laatua­jan viet­tä­mi­seen perheen kesken.

Pöytä­pe­liin kuuluu myös hyvän­nä­köi­nen rasia, erilai­sia peliin kuulu­via kort­te­ja ja osia sekä ehdot­to­mas­ti myös lehti, taite-esite tai esite peliohjeineen.

Pöytäpeli
Pöytäpeli rasian ja ohjeen kera