Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Användarhandböcker

Föru­tom en cool förpack­ning behö­ver produk­ten ofta även en lämp­lig använ­dar­hand­bok. Den kan vara tryckt i svart­vitt på ett förmån­ligt tunt papper­sark eller det kan vara en färgad tryck­sak som liknar en broschyr eller en kata­log. Det kan ha klam­ring eller limbindning;i fall av en mind­re använ­dar­hand­bok kan det även vara en enkla­re folder eller ett papper­sark med nödvän­dig information.

Klamring
Häftklammer
Limbindning
Wire-o-bindning
Hårt omslag