Användar

handböcker

Förutom en cool förpackning behöver produkten ofta även en lämplig användarhandbok. Den kan vara tryckt i svartvitt på ett förmånligt tunt pappersark eller det kan vara en färgad trycksak som liknar en broschyr eller en katalog. Det kan ha klamring eller limbindning;i fall av en mindre användarhandbok kan det även vara en enklare folder eller ett pappersark med nödvändig information.

Populära lösningar

Klamring

Häftklammer

Limbindning

Wire-o-bindning

Hårt omslag