Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Kasutusjuhendid

Lisaks ägeda­le paken­di­le vajab toode tihti ka kaasa sobi­vat kasu­tus­ju­hen­dit. See võib olla sood­sa­ma­le õhuke­se­le pabe­ri­le must-valgelt trüki­tud või brošüü­ri­le-kata­loo­gi­le lähe­da­sem värvi­li­ne trükis. Kas klam­ber­köi­tes või liimi­tud köites aga väik­se­ma kasu­tus­ju­hen­di korral miks mitte ka liht­salt voldik või leht vaja­li­ku infoga.

Valik populaarsemaid lahendusi —

Klamberköide
Aasklamber
Liimköide
Kammköide (wire‑o)
Kõvakaas

Küsi personaalset pakkumist