Till designern

Förberedelse av utskriftsfiler

Ett digitalt original är komposit-PDF, vilken görs med användande av PDF/X-1a:2001 standard och Acrobat Distiller. Beroende på beställningen i CMYK eller med CMYK+SPOT färger (PANTONE).

Lite handledning och rekommendationer

 1. Originalet måste ligga på mitten av sidan och följa de mått som angivits vid beställningen;
 2. Utfall måste vara tillagt, lika mycket på varje sida, 3-5 mm;
 3. Önskvärt är att pdf skickad till tryckeriet är utan skär och passmärken (eller så måste de vara utanför utfallet);
 4. Bildernas resolution bör vara 300 dpi;
 5. Övertryck över svarta objekt (100% K) behövs ej, eftersom det automatiskt läggs till vid RIP. Se efter vid formgivningen utifall det helt eller delvis uppkommer stora svarta objekt eller mönster, så bör man använda svart utan övertryck 1C/1M/1Y/100K (annars börjar bilden eller färgen synas igenom) eller ”rich black”;
 6. För att undvika oönskat övertryck över vita och färgade objekt, ange Overprint Preview i designprogrammet;
 7. Eftersom stor 100%K bild i offsettryck ger ett ganska ljust (grått) intryck, rekommenderar vi användning av ”rich black” (50C/40M/100K);
 8. Vid formgivningen – se till att viktiga objekt och text befinner på ett avstånd om minst 3-5 mm från kanterna;
 9. Vid tryck av broschyrer och böcker ska filen för broschyrer och böcker även innehålla tomma sidor;
 10. Bok- och broschyrpärmar görs likadant som andra sidor; vid trycksaker med limbindning måste ryggen vara på separat blad eller i en särskild fil ( bleed på varje kant, lay-out i mitten); omslagsdesign kan göras som trycksida (t ex om bilden fortsätter över bokryggen), men i så fall måste bokryggens tjocklek anges;
 11. Stansritningar, lokallack, folio mm måste finnas på separata blad (fil).

På stansritningen

Kniv: röd

Räffla: grön

Perfo: gul

Ifall klientens fil har SPOT-färger, går dessa att omvandla till CMYK, men då garanteras ej att resultatet motsvarar det som avsetts i originaldesignen.

Figurer över utrullningsriktningar