Kujundajale

Trükifailide ettevalmistus

Digitaalseks originaaliks on komposiit-PDF, mille tegemiseks on kasutatud PDF/X-1a:2001 standardit ja Acrobat Distillerit. Vastavalt tellimusele kas CMYK-is või CMYK+SPOT värvidega (PANTONE).

Tehniline abi ja soovitused kujundamiseks

 1. Kujundus peab asuma lehekülje keskel ja vastama tellimuses esitatud mõõtudele;
 2. Lõikevaru (bleed) peab olema lisatud igasse serva võrdselt 3-5 mm;
 3. Trükikotta saadetud pdf peab olema soovitatavalt ilma lõike- ja
  kokkupanekumärkideta (või siis peavad need asuma väljaspool lõikevaru);
 4. Kujunduses kasutatud piltide resolutsioon võiks olla 300 dpi;
 5. Mustadel (100% K) objektidel ületrükk (overprint) ei ole vajalik, kuna RIP-is lisatakse see automaatselt. Kuid kujunduses võiks jälgida, et kui suured mustad objektid või kirjad jäävad näiteks piltidele kas tervenisti või osaliselt, siis tuleks kasutada ületrükita musta 1C/1M/1Y/100K (muidu hakkab pilt või värv alt läbi kumama) või rich black’i;
 6. Kujundusprogrammis tuleks sisse lülitada Overpint Preview, et vältida valgetele ja
  värvilistele objektidele kogemata overprindi lisamist;
 7. Kuna suur 100%K pind tundub ofsett-trükis suhteliselt hele (hall), siis sel juhul on soovitatav kasutada kujunduses rich blacki (50C/40M/100K);
 8. Kujunduses tuleks jälgida, et olulised objektid ja tekst asuksid servadest
  vähemalt 3-5 mm kaugusel;
 9. Brošüüride ja raamatute puhul peavad failis sisalduma ka tühjad leheküljed;
 10. Brošüüride ja raamatute kaaned tuleb teha samuti lehekülgedena; liimköites
  trükiste puhul peab selg olema eraldi lehel või failis (bleed igas servas, kujundus
  lehe keskel); kaanekujunduse võib teha ka laotusena (kui näiteks pilt jookseb üle
  selja), kuid sel juhul tuleb kindlasti enne kindlaks teha seljapaksus;
 11. Stantsijoonised, kohtlakk, foolio jms peavad olema eraldi lehel (failis).

Stantsijoonisel

Nuga: punane

Nuut: roheline

Perfo: kollane

Kui kliendi failis on SPOT-värvid, siis on võimalik need teisendada CMYK-i, kuid sel juhul tuleb arvestada, et tulemus ei pruugi vastata sellele, mis algses kujunduses.

Rulli kerimissuuna joonised