Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Presentkort

I handeln är det ibland smart att under­lät­ta kunder­nas liv med speci­el­la present­kort. Det går att tryc­ka unika koder på dem så att det går att använ­da dem sena­re på affä­ren. Ett present­kort kan vara ett enkelt ark med skön design och nödvän­dig infor­ma­tion på eller varför inte en folder med öppning eller till och med en ännu mer intres­sant stan­sad lösning med speci­ell form.

Det går att sätta olika säker­het­s­e­le­ment på present­kort såsom speci­ell färg, holo­gra­fiskt foli­e­tryck m.m.

Presentkort
Falsat presentkort
Presentkort i kuvert