Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Kinkekaardid

Kauban­duses on vahel nuti­kas kinki­ja­te elu liht­sa­maks teha spet­siaal­se kinke­kaar­di­ga. Sinna saab peale trük­ki­da unikaal­se koodi, mille abil seda hiljem kaup­lu­ses lunas­ta­da saab. Olla võib üks kinke­kaart liht­ne leht kauni kujun­duse ning vaja­li­ku info­ga või miks mitte ka avatav voldik või suisa põne­vam eriku­ju­li­ne stant­si­tud lahendus.

Kinke­kaar­ti­de­le on võima­lik lisa­da ka erine­vaid turva­ele­men­te nagu spet­siaal­ne värv, holog­raa­fi­li­ne foolium­trükk jms.

Valik populaarsemaid lahendusi —

Kinkekaart
Volditav kinkekaart
Kinkekaart taskus

Küsi personaalset pakkumist