Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Skrapbara kort

Kampan­jer kan “kryd­das” med olika skrap­ba­ra kort: en perso­na­li­se­rad kod trycks på ett kort och detta täcks med en speci­ell ogenom­skin­lig skrap­bar lack eller ett foli­e­tryck. Däref­ter kan dessa kort delas ut till kunder och priser kan delas ut med hjälp av ett lotte­ri­ak­tigt system.

Skrapbart kort