Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Kraabitavad kaardid

Kampaa­niaid saab vürt­si­ta­da erine­va­te kraa­bi­ta­va­te kaar­ti­de­ga, mille puhul kaar­di­le trüki­tak­se perso­na­li­see­ri­tud kood ning kaetak­se see spet­siaal­se mitte­lä­bi­paist­va mahakraa­bi­ta­va laki või foolium­trü­ki­ga. Seejä­rel on võima­lik klien­ti­de­le neid kaar­te jaga­da ning lote­rii­pi­le­ti­te­le sarna­ne­va süstee­mi abil anda välja erine­vaid auhindu.

Valik populaarsemaid lahendusi —

Kraabitav kaart

Küsi personaalset pakkumist