Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Paberkotid

Plas­ti­kust kile­kott ei ole täna­päe­val enam teema. Paber­kott on looduse­le sõbra­li­kum ning mis seal sala­ta — ka palju eksklusiivsem.

Saame valmis­ta­da just teile meele­pä­ra­sed paber­ko­tid ette­võt­te logo ja kujun­du­se­ga. Olgu selleks kraft­pa­be­rist „ökoma“ välja­nä­ge­mi­se­ga variant või täis­pin­na­trü­ki­ga ning lami­nee­ri­tud eksklu­siiv­sem kott.

Valik populaarsemaid lahendusi —

Paberkott
Paberkott käeaukudega

Küsi personaalset pakkumist