Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Papperspåsar

Plast­på­se är inte läng­re aktu­ell nuför­ti­den. Papper­spå­se är mycket mer miljö­vän­lig och ser exklu­sivt ut.

Vi kan till­ver­ka papper­spå­sar enligt din unika smak med före­ta­gets symbo­ler och design – oavsett om det är en vari­ant med mer ”spar­samt” utse­en­de eller en mer exklu­siv och lami­ne­rad påse heltäckt med tryck.

Papperspåse
Papperspåse med handhål