Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Töövihikud

Õpikud

Õpikud ja töövi­hi­kud on klas­si­ka­li­ne kombi­nat­sioon õppe­ma­ter­ja­li­dest. Õpikuid luge­da ning töövi­hi­ku­tes üles­an­deid lahen­da­da on jätku­valt popu­laar­ne ning efek­tiiv­ne just trüki­tud kujul. Köita on need trüki­sed võima­lik nii kamm‑, klamber‑, liim- kui kõva­kaa­ne­li­ses köites.

Valik populaarsemaid lahendusi —

Klamberköide
Aasklamber
Liimköide
Kammköide (wire‑o)
Kõvakaas

Küsi personaalset pakkumist