Övningsböcker

Läroböcker

Läroböcker och övningsböcker är en klassisk kombination av studiematerialet. Det är fortfarande populärt att läsa läroböcker och göra övningar i övningsböcker särskilt i ett tryckt form. Dessa trycksaker går att bindas med hjälp av wire-o, klamring, limbindning eller med hårt omslag.

Populära lösningar

Klamring

Häftklammer

Limbindning

Wire-o-bindning

Hårt omslag