Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Bannerit

Banne­ri on isoko­koi­nen mainos­pin­ta, jonka avul­la voi esit­tää tietoa ulko­pin­noil­la huomio­ta herät­tä­väs­ti. Niitä voi valmis­taa lujas­ta PVC-mate­ri­aa­lis­ta tai tuul­ta vähem­män kerää­väs­tä ja kevyem­mäs­tä verk­ko­kan­kaas­ta (mesh). On olemas­sa myös erityi­siä mate­ri­aa­le­ja valo­ku­va­taus­to­ja yms. varten.

Reunat voi viimeis­tel­lä esimer­kik­si kana­vin, purje­ren­kain tai tarra­nau­hoin (Velc­ro), joka tekee banne­rin kiin­nit­tä­mi­sen verrat­tain helpoksi.

Banneri (purjerenkailla)
Banneri (kanavalla)
Banneri (velcrolla eli tarranauhalla)