Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Bännerid

Bänner on suure­mõõt­me­li­ne reklaam­pind, mille abil saab infor­mat­sioo­ni pilku­püüd­valt väli­pinda­del presen­tee­ri­da. Neid saab valmis­ta­da tuge­vast PVC mater­ja­list, tuult vähem püüd­vast ning kerge­mast võrgust (mesh). Olemas on ka spet­siaal­seid mater­ja­le foto­taus­ta­de jms tarbeks.

Küljed saab ääris­ta­da näiteks tunne­li­te, öösi­de või takja­ri­ba­ga (Velc­ro), mis teeb bänne­ri kinni­ta­mise võrd­le­mi­si lihtsaks.

Valik populaarsemaid lahendusi —

Bänner (öösidega)
Bänner (tunnelitega)
Bänner (Velcro ehk takjaribaga)

Küsi personaalset pakkumist