Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Vepor

En vepa är en reklamy­ta med stora dimen­sio­ner var man kan effekt­full presen­te­ra sin infor­ma­tion utom­hus. Vepor går att till­ver­kas av ett håll­bart PVC mate­ri­al och av vind­håll­bart och lätt nät (mesh). Det finns även speci­el­la mate­ri­al för foto­back­grun­der osv.

Vi kan omge kanter med kana­ler, metallög­lor eller kard­bor­re (Velcro) som under­lät­tar instal­la­tion av vepan.

Vepan (med metallöglor)
Kanalvepor
Vepan (med kardborrde eller Velcro)