Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võima­lusel

Julisteet

Julis­te, toisel­ta nimel­tään poste­ri, on edel­leen erit­täin suosit­tu ja teho­kas tapa omien mainos­vies­tien levit­tä­mi­seen kaduil­la, myyn­ti­ti­lois­sa ja kaiken­lai­sis­sa muis­sa paikois­sa. Kysees­sä on myös verrat­tain edul­li­nen vaih­toeh­to tiedon levit­tä­mi­seen suurem­mal­la määräl­lä.

Julis­teet paine­taan yleen­sä puoli­kiil­tä­väl­le silk­ki­pa­pe­ril­le, mutta tarvit­taes­sa ne voi myös pääl­lys­tää lami­naa­til­la tai painaa erikoi­sem­mil­le mate­ri­aa­leil­le, jotka esimer­kik­si kestä­vät kosteut­ta parem­min.

Juliste