Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Kupongit

Pääsyliput

Jonkin tilai­suu­den tai muun hank­keen tarpei­siin voi painat­taa kupon­ke­ja ja pääsy­lip­pu­ja. Niil­le voi lisä­tä ainut­ker­tai­sen koodin ja revit­tä­vää osaa varten myös perfo­roin­nin. Kupon­git ja pääsy­li­put voivat olla pait­si irto­nai­si­na kappa­lei­na myös sidot­tui­na stif­tauk­sel­la tai reuna­lii­mal­la yhdek­si lehtiök­si, jota on muka­va käyttää.

Myös erilai­sia turvae­le­ment­te­jä voi lisä­tä, esimer­kik­si erikois­vä­ri, holo­graa­fi­nen folio­pai­na­tus yms.

Kupon­git ja pääsy­li­put voi painaa myös rulla­muo­toon (repi­mis­tä varten rulla perfo­roi­daan laserilla).

Kuponki/pääsylippu perforoinnilla
Kuponki/pääsylippu perforoinnilla liimalehtiönä
Kuponki/pääsylippu perforoinnilla stiftattuna lehtiönä
Kupongit/pääsyliput rullassa (perforoinnilla)