Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Kuponger

Biljetter

För något evene­mang eller annat före­ta­gan­de kan vi tryc­ka kupong­er och biljet­ter. Det går att lägga till unika koder på dem och den delen som ska rivas av kan perfo­re­ras. Kupong­er och biljet­ter kan vara i ensta­ka papper­sark eller de kan bindas med klam­mer eller lim till ett gemen­samt block vilket är bekvämt att använda.

Det går att lägga till olika säker­het­s­e­le­ment såsom speci­ell färg, holo­gra­fiskt foli­e­tryck osv.

Kupong­er och biljet­ter går att tryc­ka även i rulle (rullen perfo­re­ras med laser för enkla­re rivning).

Kupong/biljett med perforering
Kupong/biljett med perforering i limblock
Kupong/biljett med perforering i klammerblock
Kuponger/biljetter i rulle (med perforering)