Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Lippurivit

Johon­kin tilai­suu­teen tai myymä­löis­sä käytet­tä­väk­si on nokke­la ajatus valmis­taa lippu­ri­vi. Kysees­sä ovat stans­sa­tut tavan­omai­set kolmion­mal­li­set paino­tuot­teet, jotka kiin­ni­te­tään ompe­le­mal­la nauhaan ja joita voi ripus­taa erilai­siin paikkoihin.

Mate­ri­aa­li­na käyte­tään karton­kia tai sään­kes­tä­vää PVC:tä.

Paino voi olla yksi­puo­li­nen tai kaksi­puo­li­nen, pituus ja lippu­jen väli­set etäi­syy­det tarpeen mukaisesti.

Lippurivi (viirit)
Lippurivi (erikoismuotoiset)