Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Flaggirlander

Det kan vara en smart idé att produ­ce­ra flag­gir­lan­der för något evene­mang eller för att använ­da dem på affä­rer. De är stan­sa­de triang­el­ak­ti­ga tryck­sa­ker som samman­fo­gas med ett tråd som går att hänga upp på olika ställen.

Som mate­ri­al använ­der vi papp  eller väder­sä­ker PVC.

Tryck­sa­ken kan vara ensi­dig eller dubbelsi­dig, läng­den och mellan­rum mellan flag­gor­na är enligt önskemål.

Flaggirlander (vimplar)
Flaggirlander (med speciell form)