Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Pöytäkolmiot

Pöytäpuhujat

HoReCa alal­la ja muis­sa paikois­sa pöytä­kol­mio on hyvin teho­kas tapa mainok­sen esit­te­le­mi­seen asiak­kaal­le. Pöytä­kol­mio on yksin­ker­tai­nen tietoa sisäl­tä­vä arkki, joka on nuutat­tu ja liimat­tu reunois­taan mainos­pin­nak­si, jonka voi sitten aset­taa pöydäl­le. Pöytä­pu­hu­ja on pahvil­le liimat­tu lehti, joka asete­taan sen taak­se kiin­ni­te­tyn jalan avul­la pöydäl­le. Tällai­sia paino­tuot­tei­ta on tietys­ti mahdol­lis­ta myös stans­sa­ta erikois­muo­toi­sik­si, jolloin vies­tin saa muute­tuk­si entis­tä­kin vaikuttavammaksi.

Pöytäkolmio (pysty)
Pöytäkolmio (pitkällään)
Pöytäpuhuja jalan kera