Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Ruokalistat

Jokai­nen ruoka­paik­ka tarvit­see myös ruoka­lis­tan, jota asiak­kai­den on muka­va lukea ja josta voi vali­ta itseä miel­lyt­tä­viä herk­ku­ja. Ruoka­lis­ta voi olla yksin­ker­tai­nen arkki, jonka voi kestä­vyy­den lisää­mi­sek­si lami­noi­da (kiil­tä­vä, matta, pehmeä soft-touch, naar­muun­tu­ma­ton). Se voi olla myös paksum­mal­le karton­gil­le painet­tu, nuutat­tu ja taitet­ta­va tai jopa sidot­tu (ml. kova­kan­ti­nen) anta­maan asiak­kaal­le enem­män tietoa.

Lisäk­si yrityk­sen ilmeen koros­ta­mi­sek­si voi käyt­tää myös erilai­sia teho­kei­no­ja kuten koko­pai­na­tus, folio­pai­no yms.

Ruokalista taskulaminoituna
Kuusisivuinen ruokalista
Ruokalista taskuilla
Kovakantinen ruokalista