Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Menyer

Varje matstäl­le behö­ver också meny­er som är lätta att läsa för kunder och däri­från de kan välja läcker­he­ter åt sig. Menyn kan vara på ett enkelt ark som kan lami­ne­ras för håll­bar­he­tens skull (blank, matt, mjuk soft-touch, skrapsä­ker yta). De kan tryc­kas även på tjoc­ka­re kartong, kan falsas och t.o.m. bindas (med hårt omslag), för att erbju­da kunden mer information.

Föru­tom detta kan vi använ­da olika effek­ter såsom reli­ef­t­ryck, foli­e­tryck osv.

Meny med dubbelsidig laminering
Sexsidors meny
Meny med fickor
Meny med hårt omslag