Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Menüüd

Iga toidu­koht vajab ka menüüd, mida klien­ti­del oleks mugav luge­da ning endale meele­pä­ra­sed hõrgu­ti­sed välja vali­da. Menüü võib olla liht­ne leht, mille saab vastu­pi­da­vu­se huvi­des lami­nee­ri­da (läikiv, matt, pehme soft-touch, kraa­pi­mis­kin­del). See võib olla ka pakse­ma­le karton­gi­le trüki­tud, sooni­tud ja voldi­tav või lausa köite­na (sh kõva­de kaan­te­ga) tehtud, et esit­le­da klien­di­le rohkem informatsiooni.

Lisaks on võima­lik ette­võt­te kuvan­di hüvan­guks kasu­ta­da ka erine­vaid effek­te nagu suru­trükk, foolium­trükk jpm.

Valik populaarsemaid lahendusi —

Menüü taskulaminaadiga
Kuueleheküljeline menüü
Taskutega menüü
Kõvakaanega menüü

Küsi personaalset pakkumist