Blanketter

Självkopierande blanketter

Man fyller i olika blanketter ganska ofta vid affärsledningen. Det är gynnsamt att beställa lämpliga underlag som ska underlätta nedskrivande av information och ger bättre kontroll över uppdelning av information till olika bitar.

Om det krävs kopior av handskrivna ifyllda blanketter då är det möjligt att använda självkopierande lösningar där informationen som skrivs på huvudsakliga pappersarket överföras automatiskt på ett eller två färgade pappersark.

Populära lösningar

Blankett

Självkopierande blankett

Självkopierande blankett (samma färg)