Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Reklamkuber

En reklam­kub är som ett embal­lage. Men man packar inte produk­ter inne i det utan en sådan stör­re eller mind­re kub med reklam­bud­skap ställs ut på en lämp­lig plats för att fram­fö­ra budska­pet till kunder.

Denna slags reklamy­ta är säkert mer speci­ell och iögon­fal­lan­de än en vanlig poster på väggen.

Reklamkub
Reklamkub i två delar