Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Reklaamkuubikud

Reklaam­kuu­bik on nagu pakend. Liht­salt selle sisse ei paki­ta tooteid, vaid selli­ne väik­sem või suurem ette­võt­te rekaam­sõ­nu­mi­ga kuubik paigu­ta­tak­se sobi­vas­se kohta, et klien­ti­de­le soovi­tud teave edasi anda.

Sellist tüüpi reklaam­pind on kind­las­ti erili­sem ning pilku­püüd­vam, kui liht­salt plakat seinal.

Valik populaarsemaid lahendusi —

Reklaamkuubik
Kaheosaline reklaamkuubik

Küsi personaalset pakkumist