Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Aluseümbrised

Kampaa­nia­te ajal on kiire ja tõhus popu­laar­ne kaup kaup­lu­ses välja panna kaubaa­lu­sel. Samas ei pruu­gi selli­se välja­pa­ne­ku korral paku­ta­vad tooted või käimas­olev kampaa­nia piisa­valt eris­tu­da. Selle juures võib abiks olla aluseümbrisest.

Liht­sa­mal juhul on tege­mist trüki­tud pika lindi­ga, mis kinni­ta­tak­se ümber alusel oleva kauba. Keeru­ka­mad lahen­dus­ed lisa­vad aluse ümber just­kui paken­di laad­sed seinad, mis hoia­vad tõhu­salt enda vahel tooteid ning aita­vad edas­ta­da klien­di­le vaja­li­ku sõnumi.

Valik populaarsemaid lahendusi —

Aluseümbris (lint)
Aluseümbris (seinad)

Küsi personaalset pakkumist