Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Laeplakatid

Reklaamtahvlid

Suure­ma­mõõt­me­li­si reklaam­sõ­nu­meid või ka suuna­in­for­mat­sioo­ni on kasu­lik ripu­ta­da lae alla või muul viisil kuhu­gi kinni­ta­da. Selleks on liht­ne lahen­dus trük­ki­da reklaam pabe­ri­le ning see omakor­da tuge­va­le köite­pa­pi­le kinni­ta­da. Kui tahv­li­le omakor­da augud sisse puuri­da, siis on nööri­de abil üsna liht­ne need lae alla või muja­le sobi­vas­se kohta üles ripu­ta­da. Tahv­leid saab valmis­ta­da ka erine­va­test süntee­ti­lis­test materjalidest.

Valik populaarsemaid lahendusi —

Riputatav laeplakat (lõigatud)
Riputatav laeplakat (stantsitud)
Riputatav laeplakat (stantsitud eriline kuju)

Küsi personaalset pakkumist