Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Takaffischer

Reklamskyltar

Reklam­bud­skap med stör­re dimen­sio­ner eller vägvis­nings­skyl­tar kan man med fördel hänga under taket eller fästa någon annan­stans. Den enklas­te lösning­en är att tryc­ka rekla­men på papper och däref­ter fästa den på bokbin­dar­papp. Det går också att borra hål i skyl­ten så att den kan häng­as på lämp­lig plats med hjälp av ett rep. Skyl­tar­na kan också produ­ce­ras av olika synte­tis­ka material.

Hängande takaffisch (urklippt)
Hängande takaffisch (stansad)
Hängande takaffisch (stansad i speciell form)