Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Kattojulisteet

Mainostaulut

Suuri­mit­tai­sia mainos­vies­te­jä tai myös opas­te­tie­toa on käytän­nöl­lis­tä ripus­taa katon alle tai kiin­nit­tää jonne­kin muul­la tavoin. Tähän help­po ratkai­su on painat­taa mainos pape­ril­le ja kiin­nit­tää se puoles­taan lujal­le sidon­ta­pah­vil­le. Jos edel­leen tähän tauluun pora­taan reiät, sen voi naruil­la helpos­ti ripus­taa katon alle tai muual­le sopi­vaan paik­kaan. Taulu­ja voi valmis­taa myös erilai­sis­ta synteet­ti­sis­tä materiaaleista.

Ripustettava kattojuliste (leikattu)
Ripustettu kattojuliste (stanssattu)
Ripustettava kattojuliste (stanssattu erikoismuoto)