Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Aikakausikirjat

Aika­kaus­kir­jat ovat jatku­vas­ti suosit­tu tapa toimit­taa ihmi­sil­le sään­nöl­li­ses­ti näitä kiin­nos­ta­vaa tietoa erikoi­sai­heis­ta. Väril­li­set kuvat yhdes­sä kiin­nos­ta­van teks­tin kans­sa anta­vat luki­jal­le mahdol­li­suu­den irrot­tau­tua digi­taa­li­ses­ta ja kiirei­ses­tä maail­mas­ta ja viet­tää aikaa laaduk­kaas­ti teidän tarjoa­man­ne kieh­to­van sisäl­lön parissa.

Aika­kaus­kir­jat voivat olla stif­tat­tu­na tai liima­si­dot­tu­na. Viime­mai­nit­tu on sopi­vam­pi paksum­mil­le julkai­suil­le ja se antaa myös hieman arvok­kaam­man ulkonäön.

Stiftaus
Silmukkaniitti
Liimasidonta
Metallikampasidos (wire‑o)