Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Roll-up-telineet

Roll-up-teli­neen osal­ta kyse on varsin perin­tei­ses­tä mainos­pin­nas­ta, jota käyte­tään erilai­sis­sa tilai­suuk­sis­sa kuten messuil­la ja konfe­rens­seil­la. Niitä voi kuiten­kin pystyt­tää myös toimis­toon ja muihin paikkoihin.

Kysees­sä on metal­li­ra­ken­ne, jolla on jalat ja sisään kokoon kelat­tu­na asen­net­tu­na asiak­kaan muotoi­le­ma banne­ri. Meka­nis­mi kelaa banne­rin auto­maat­ti­ses­ti raken­teen sisään. Asen­net­taes­sa laite tulee sijoit­taa halut­tuun paik­kaan, vetää raken­tees­ta banne­ri ulos ja muka­na olevan pitkän puikon avul­la kiin­nit­tää banne­ri raken­teen kohdalle.

Teli­nei­tä on olemas­sa erimit­tai­si­na: 85 x 200 cm, 100 x 200 cm, 120 x 200 cm, 150 x 200 cm ja 200 x 200 cm. Samoin on olemas­sa kaksi­puo­li­nen versio ja myös LED-valais­tuk­sen voi lisätä.

Roll-up ‑teli­neet ovat verrat­tain kestä­viä ja muka­na olevan kanto­pus­sin ansios­ta helpos­ti kulje­tet­ta­via. Siten ne on hyvä kantaa muka­na tilai­suu­des­ta toiseen.

Roll-up-teline
Roll-up-teline LED-valaistuksella
Kaksipuolinen roll-up-teline