Foldrar

En folder är en flyer-aktig trycksak som tack vare flera sidor bär i sig mer information och det går enkelt att ge foldern med den mest väsentliga informationen  till en människa som går förbi. Eller varför inte att sätta dem på en liten reklamskylt på sitt kontor, i mässobox eller på affären.

En folder kan vara enkel, med en falsning och fyra sidors material – så kallad V-folder (ser ut som V bokstav).

Ifall om man önskar lägga in mer information då kan vi t.ex. lägga till en sida.

Om man skulle falsa den sex sidors folder på så sätt så att ett pappersark går inne i de andra, då ska den foldern se ut som “G” bokstav och vi ska ha med G-folder att göra. Om båda yttersta blad vänder själv på sidan, då ser det ut som “Z” bokstav och kallas för Z-folder.

Det finns ett antal olika varianter på falsning. Till exempel kan Z-foldern vikas i två, och det finns också ett  annat sätt att falsa där två yttersta blad rullas mot center. Och därefter igen itu. En sådan folder innehåller redan åtta sidor.

Man skulle uppmärksamma att blad som falsas inåt måste vara 2-3 mm kortare i jämförelse med de yttre pappersarken.

Om du inte vet hur du skulle förklara ditt önskemål till oss, ta ett pappersark och filma eller fota hur du falsar det, och skicka det till oss tillsammans med din förfrågan!

Populära lösningar

V-folder

G-folder

Z-folder

Z-folder och itu

Fönsterfolder

Stansad folder med speciell form