Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Försäljningsställ

Reklamställ

Fast ett läckert säljem­bal­lage är till stor hjälp för att distin­ge­ra produk­ter, ibland behö­ver man något ännu mer urskil­jan­de. Ett bra alter­na­tiv är ett försälj­nings­ställ som är en stör­re eller mind­re hylla med kundens design, ett ställ eller liknan­de produkt, vart kunden kan place­ra sina coola produk­ter och stäl­la ut det på affä­ren, på mässan eller på ett annat ställe.

Enkla­re försälj­nings­ställ kan vara lådor som är öppna på fram­si­dan och med en lite stör­re desig­nad tavla på baksi­dan. Ett sådant försälj­nings­ställ passar för att stäl­la ut broschy­rer, flyers eller fold­rar. Stör­re försälj­nings­ställ kan se ut som hyllor där man kan place­ra produk­ter i flera rader. Såda­na försälj­nings­ställ passar utmärkt för använd­ning på affä­rer eller på mässor för produk­ter­nas fördel­ak­ti­ga­re presentation.

Reklamställ för flyers/foldrar
Reklamställ hylla
Försäljningsställ
Sexkantig golvställ
Pyramidlåda med stödben