Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võima­lu­sel

Hylltalare

Wobblers

Fastän en attrak­tiv förpack­ning är väldigt viktig för att urskil­ja produk­ter som finns på hyllor, ibland behövs det något mer för att fånga kundens uppmärk­sam­het. En bra lösning för det är wobbler eller hyll­ta­la­re.

Det är en liten fyrkan­tig (eller annan form) tryck­sak som har “en svans” (en vipparm) bakom sig. Denna svans är anting­en av samma mate­ri­al eller den är av genom­skin­lig plast som är klist­rad på sidan, av metall m.m. Den andra ändan av svan­sen fästs på det önska­de stäl­let med dubbelsi­dig tejp. Hyll­ta­la­ren själv kan till­ver­kas av papper, papp eller plast.

I många fall rör hyll­ta­la­ren sig tack vare den böjba­ra vippar­men, och luft­ström­men som skapas runt kunder som går förbi hjäl­per att fånga ännu mer uppmärk­sam­het till det tryck­ta budska­pet.

Det finns också hyll­ta­la­re utan vippar­men som fästs på hyllan med hjälp av motsva­ran­de snitt som har förbe­retts vid produk­tio­nen.

Hylltalare i ett stycke med stansad vipparm
Hylltalare med vipparm i plast
Hylltalare med vipparm i metall
Hylltalare i plast utan vipparm
Hylltalare i papp utan vipparm