Pop-ups

Pop-ups och säkerhetsgrindar är utmärkta reklamytor med större dimensioner. Där använder man ellipsformiga pipor som vikas ihop och har likadana eller olika tryck på båda sidor.

Reklamskyltar placeras på entrégrindar som finns på affärer.

Pop-ups liknar med reklamskyltar på entrégrindar men har i sig en gummig mekanism som hjälper pop-uppen att stiga upp utan hjälp. I ihoppackat läge kräver detta slags trycksaker relativt lite utrymme och transport och förvaring av ett större antal av sådana trycksaker är på så sätt enklare. Förutom en snabb och enkel installation.

För det mesta är sådana trycksaker gjorda och täckta med matt eller blank laminering. De paketeras i plast en i taget eller i pappkuvert vid behov.

Populära lösningar

Pop-ups (uppsatta)

Pop-ups (falsade)

Pop-up (med speciell form)

Reklamskyltar på entrégrindar