Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Pop-upit

Hälyporttimainokset

Pop-upit ja häly­port­ti­mai­nok­set ovat lois­ta­via suuri­mit­tai­sem­pia mainos­pin­to­ja. Kysees­sä ovat soikeat kokoon­tai­tet­ta­vat putket, joiden kummal­la­kin sivul­la on sama tai eri painatus.

Häly­port­ti­mai­nok­sia käyte­tään myymä­löis­sä olevien häly­tys­port­tien ympä­ril­lä (siitä myös toinen nimi­tys: häly­port­tien huput).

Pop-upit ovat olemuk­sel­taan saman­kal­tai­sia, mutta sisään asen­ne­taan kumi­nau­ha­me­ka­nis­mi, joka mahdol­lis­taa pop-upin pysty­tyk­sen itse­näi­ses­ti. Kokoon pakat­tui­na tämän tyyp­pi­set paino­tuot­teet veivät verrat­tain vähän tilaa ja suurem­man määrän kulje­tus ja varas­toin­ti on sitä helpom­paa. Erit­täin nopeas­ta ja helpos­ta asen­nuk­ses­ta puhumattakaan.

Yleen­sä tällai­set paino­tuot­teet on valmis­tet­tu karton­gis­ta ja pääl­lys­tet­ty matal­la tai kiil­tä­väl­lä lami­naa­til­la. Paka­taan yksit­täin muoviin tai tarvit­taes­sa kartonkikuoreen.

Pop-up (pystytetty)
Pop-up (taitettu)
Pop-up (erikoismallinen)
Hälyporttimainos