Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Vykort

Nuför­ti­den är “vykort” som skic­kas via email mycket mer spridd än tryck­va­ri­ant. Desto mer slåen­de och speci­ell blir en tryck­sak som ska skic­kas till kunder och part­ners för att roa dem. Kortet som kommer via posten lockar motta­ga­ren bort från datorskär­men för en liten stund och ger möjlig­het att hålla något “verk­ligt” i händer­na, det som har skic­kats speci­ellt till henne/honom. Troli­gen sätts detta vykort på ett synbart stäl­le och motta­ga­ren ska tänka på avsän­da­ren även sena­re när dennes blick faller på vykortet.

Vykort trycks för det mesta på papp. Om det är inte så viktigt att skri­va något på baksi­dan då täcks mate­ri­a­let på båda sidor. Om man skul­le vilja skri­va på baksi­dan då går det att täcka pappen mind­re från ena sidan.
Ett vykort kan vara ett klippt ark i enkel format men också en falsad vari­ant. Fram­si­dan kan präglas med blank, matt och soft-touch lami­ne­ring och även med spot­lack, foli­e­tryck och dylikt för att förstär­ka ihågkommande.

Vykort (enkel)
Falsad/vikt vykort (porträtt)
Falsad/vikt vykort (landscape)