Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Postkaardid

Täna­päe­val on meili teel saade­tud „post­kaart“ palju levi­num, kui trüki­tud variant. Samas, seda eris­tu­vam ning löövam on ette­võt­te­na vali­da oma klien­ti­de ja part­ne­ri­te rõõmus­ta­miseks just trükk. Posti teel saabu­nud variant kisub saaja hetkeks helen­da­va ekraa­ni juurest kõva­le ning annab võima­lu­se mida­gi reaal­set käes hoida, mille keegi on just talle saat­nud. Tõenäo­li­selt pannak­se see post­kaart kuhu­gi nähta­va­le koha­le mõneks ajaks ja saaja mõttest käib saat­ja ka hiljem läbi, kui pilk üle trüki­se libiseb.

Post­kaar­te trüki­tak­se enamas­ti karton­gi­le. Kui tagu­mise­le külje­le kirju­ta­mi­ne nii oluli­ne ei ole, siis mõle­malt poolt kaetud mater­ja­li­le. Tagu­mise­le külje­le kirju­ta­mist võimal­da­vad aga ühelt poolt vähem kaetud kartongid.

Post­kaart võib olla nii liht­ne formaa­ti lõiga­tud leht aga ka soone­ga kokku­vol­di­tav variant. Väli­mise­le külje­le on võima­lik lisa­da läikiv, matt või soft-touch lami­naat või miks mitte ka koht­lakk, foolium­trükk ja muu selli­ne, et võimen­da­da meeldejäävust.

Valik populaarsemaid lahendusi —

Postkaart (lihtne)
Volditav postkaart (portrait)
Volditav postkaart (landscape)

Küsi personaalset pakkumist