Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Kutsed

Mis oleks elegant­sem või pres­tii­žs­sem, kui peeta­va­le üritu­se­le kutse saat­mi­ne trüki­tud kujul?

Kutse on võima­lik trük­ki­da pakse­ma­le pabe­ri­le või karton­gi­le ning ka lami­nee­ri­da. Kuid efek­se­ma tule­mu­se jaoks saab kasu­ta­da ka väga erine­vaid ja uhkeid disain­pa­be­reid, kasu­ta­da foolium­trük­ki jms.

Trükis võib olla liht­ne leht, kokku­vol­di­tav või hoopis mida­gi erili­se­mat. Ühe korra­li­ku kutse juur­de käib loomu­li­kult ka sobiv ümbrik. Nii kutse enda kui ümbri­ku võib kohe trükis perso­na­li­see­ri­da saaja nime ja muude andmetega.

Valik populaarsemaid lahendusi —

Lihtne kutse
Volditav kutse (portrait)
Volditav kutse (landscape)
Lihtne kutse (ruut)
Lihtne kutse (A65)
Kutse ümbrikus

Küsi personaalset pakkumist