Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Kutsut

Mikä­pä olisi tyylik­kääm­pää tai tasok­kaam­paa kuin järjes­tet­tä­vään tilai­suu­teen kutsun lähet­tä­mi­nen paine­tus­sa muodossa?

Kutsun voi painaa paksum­mal­le pape­ril­le tai karton­gil­le ja myös lami­noi­da. Vaikut­ta­vam­paa tulos­ta varten voi käyt­tää myös hyvin erilai­sia ja upei­ta design-pape­rei­ta, folio­pai­na­tus­ta yms.

Paino­tuo­te voi olla yksin­ker­tai­nen arkki, taitet­ta­va tai vaik­ka­pa jotain erikoi­sem­paa. Kunnol­li­sen kutsun oheen kuuluu luon­nol­li­ses­ti myös sopi­va kuori. Sekä kutsun itsen­sä että kuoren voi jo painos­sa yksi­löi­dä saajan nimel­lä ja muil­la tiedoilla.

Tavallinen kutsu
Taitettava kutsu (portrait)
Taitettava kutsu (landscape)
Tavallinen kutsu (ruutu)
Tavallinen kutsu (A65)
Kutsu kirjekuoressa