Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Tooted

Tooted

Ajakirjad Ajakirjad

Aluseümbrised Aluseümbrised

Blanketid Blanketid

Brošüürid Brošüürid

Bukletid Bukletid

Bännerid Bännerid

Dokumendikaaned Dokumendikaaned

Flaierid Flaierid

Etiketid Etiketid

Isekopeeruvad blanketid Isekopeeruvad blanketid

Kaelakaardid Kaelakaardid

Kaelarääkijad Kaelarääkijad

Kalendrid Kalendrid

Karbid Karbid

Kastid Kastid

Kasutusjuhendid Kasutusjuhendid

Kataloogid Kataloogid

Kiirköitjad Kiirköitjad

Kinkekaardid Kinkekaardid

Kirjaplokid Kirjaplokid

Kleebised Kleebised

Kleebisetiketid Kleebisetiketid

Kraabitavad kaardid Kraabitavad kaardid

Kupongid Kupongid

Kutsed Kutsed

Laeplakatid Laeplakatid

Lauakolmnurgad Lauakolmnurgad

Lauamängud Lauamängud

Lauarääkijad Lauarääkijad

Liimplokid Liimplokid

Lipurivid Lipurivid

Loosikastid Loosikastid

Mappkaaned Mappkaaned

Menüüd Menüüd

Märkmeplokid Märkmeplokid

Müügialused Müügialused

Paberkotid Paberkotid

Pakendid Pakendid

Parkimiskellad Parkimiskellad

Peeglirääkijad Peeglirääkijad

Piirdelindid Piirdelindid

Piletid Piletid

Plakatid Plakatid

Pop-upid Pop-upid

Postkaardid Postkaardid

Postrid Postrid

Prototüübid Prototüübid

Raamatud Raamatud

Registraatorid Registraatorid

Reklaamalused Reklaamalused

Reklaamkuubikud Reklaamkuubikud

Reklaamstendid Reklaamstendid

Reklaamtahvlid Reklaamtahvlid

Riiulirääkijad Riiulirääkijad

Roll-up stendid Roll-up stendid

Turvaväravareklaamid Turvaväravareklaamid

Töövihikud Töövihikud

Ukserääkijad Ukserääkijad

Visiitkaardid Visiitkaardid

Wobblerid Wobblerid

Voldikud Voldikud

Õpikud Õpikud

Ümbrikud Ümbrikud

Teenused

Teenused

rgb

Ofsettrükk

Ofsettrükk on pikka­de tradit­sioo­ni­de­ga suure­pä­rast kvali­tee­ti pakkuv tehno­loo­gia, mis on mõeldud pigem suure­ma­te kogus­te trükkimiseks.

Meie majas on masin, mis trükib UV-baasil värvidega. Selli­ne trükis on võrrel­des tavalis­te värvi­de­ga trüki­tu­ga erksa­ma­te tooni­de­ga ja kohe­selt kuiv, võimal­da­des pakku­da kiire­mat tarnet. Tehno­loo­gia on väga hästi sobi­lik ka plas­ti­ku­le ja eripa­be­ri­te­le trükkimiseks.

sticker

Kleebisetikettide trükk

HP Indi­go digi­taal­ne ofsettrükk on 21. sajan­di trükitehnoloogia, mille­ga saame paind­li­kult trükkida etikette ja klee­bi­seid mõnest sajast kuni mitmekümne tuhandeni.

Klee­bi­seid trükime rullis ning seega on need sobi­li­kud masi­na­ga toode­te­le klee­pi­miseks. Kui on soov paigal­da­da käsitsi, siis saame need lahti lõigata käepärasteks poog­na­teks või üksikuteks ekspemplarideks.

printing

Digitrükk

Digitrükk on väga paind­lik ning võimalusterohke. Tänapäevase sotsiaal­se digi­maa­il­ma­ga suudab see trükitehnoloogia suurepäraselt sammu pida­da, pakku­des unikaal­seid võimalusi perso­na­li­see­ri­miseks, nume­ree­ri­miseks ja paljuks muuks.

Saame trükkida pabe­ri­te­le (sh disain­pa­be­ri­te­le), sünteetilistele mater­ja­li­de­le, klee­bis­te­le ja ümbrikutele.

office-material

Järeltöötlus

Stant­si­mi­ne, papi­le liimi­mi­ne (kartong, köite­papp, laine­papp, plas­ti­ku stantsimine)

Volti­mi­ne, sooni­mi­ne, perforeerimine

Köit­mi­ne (klam­ber­köi­de, aasklam­ber­köi­de, liim­köi­de, PUR-liim­köi­de, õmmel­dud liim­köi­de, kamm­köi­de, kõvaköide)

Lami­nee­ri­mi­ne (läikiv, matt, kraa­pi­mis­kin­del, soft-touch)

Foolio­trükk, suru­trükk, pimetrükk

Erila­hen­dus­te ja tehni­lis­te joonis­te väljatöötamine