Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Tuotteet

Tuotteet

Aikakauskirjat Aikakauskirjat

Arvontalaatikot Arvontalaatikot

Asiakirjakannet Asiakirjakannet

Bannerit Bannerit

Esitteet Esitteet

Etiketit Etiketit

Etikettitarrat Etikettitarrat

Flyerit Flyerit

Hälyportin huput Hälyportin huput

Hälyporttimainokset Hälyporttimainokset

Hyllypuhujat Hyllypuhujat

Itsejäljentävät lomakkeet Itsejäljentävät lomakkeet

Julisteet Julisteet

Kalenterit Kalenterit

Kattojulisteet Kattojulisteet

Kaulakortit Kaulakortit

Kirjat Kirjat

Kirjekuoret Kirjekuoret

Kirjepaperilehtiöt Kirjepaperilehtiöt

Kupongit Kupongit

Kutsut Kutsut

Käyntikortit Käyntikortit

Käyttöohjeet Käyttöohjeet

Laatikot Laatikot

Lahjakortit Lahjakortit

Lavanauhat Lavanauhat

Liimalehtiöt Liimalehtiöt

Lippurivit Lippurivit

Lomakkeet Lomakkeetd

Luettelot Luettelot

Mainoskuutiot Mainoskuutiot

Mainostaulut Mainostaulut

Mainostelineet Mainostelineetd

Mallikappaleet Mallikappaleet

Mapit Mapit Mapit

Mappikansiot Mappikansiot

Muistilehtiöt Muistilehtiöt

Myyntialustat Myyntialustat

Oppikirjat Oppikirjat

Ovikyltit Ovikyltit

Pakkaukset Pakkaukset

Paperikassit Paperikassit

Peilikyltit Peilikyltit

Pop-upit Pop-upit

Postikortit Postikortitd

Pullokyltit Pullokyltit

Pääsyliput Pääsyliput

Pöytäkolmiot Pöytäkolmiot

Pöytäpelit Pöytäpelit

Pöytäpuhujat Pöytäpuhujat

Pysäköintikellot Pysäköintikellot

Raaputuskortit Raaputuskortit

Rajanauhat Rajanauhat

Rasiat Rasiat

Roll-up-telineet Roll-up-telineet

Ruokalistat Ruokalistat

Taitetut esitteet Taitetut esitteet

Tarraetiketit Tarraetiketit

Tarrat Tarrat

Työkirjat Työkirjat

Wobblerit Wobblerit

Palvelut

Palvelut

rgb

Offsetpaino

Offset­pai­no on perin­tei­nen korkea­laa­tui­nen tekniik­ka, joka on tarkoi­tet­tu erityi­ses­ti suurem­pien määrien painamiseen.

Meil­lä on kone, joka painaa UV-pohjai­sil­la väreil­lä. Tällai­nen paina­tus on taval­li­sil­la väreil­lä paina­mi­seen verrat­tu­na sävyl­tään kirk­kaam­pi ja välit­tö­mäs­ti kuiva mahdol­lis­taen nopeam­man toimi­tuk­sen. Tekniik­ka sopii erin­omai­ses­ti myös muovil­le ja erikois­pa­pe­reil­le painamiseksi.

sticker

Tarraetikettien painaminen

Digi­taa­li­nen HP Indi­go ‑offset­pai­no on 2000-luvun paino­tek­niik­ka, jolla voim­me painaa jous­ta­vas­ti etiket­te­jä ja tarro­ja muuta­mas­ta sadas­ta moneen kymme­neen tuhanteen.

Painam­me tarro­ja rullas­sa, joten ne sopi­vat kiin­ni­tet­tä­vik­si tuot­tei­siin koneel­la. Jos tarrat halu­taan kiin­nit­tää käsin, voim­me leika­ta ne sopi­vik­si arkeik­si tai yksit­täi­sik­si kappaleiksi.

printing

Digipaino

Digi­pai­no on erit­täin jous­ta­va ja runsaas­ti mahdol­li­suuk­sia tarjoa­va tekniik­ka. Se pysyy erin­omai­ses­ti nyky­ai­kai­sen sosi­aa­li­sen digi­maa­il­man peräs­sä tarjo­ten ainut­laa­tui­sia mahdol­li­suuk­sia yksi­löin­tiin, nume­roin­tiin jne.

Voim­me painaa pape­reil­le (mukaan lukien design-pape­rit), synteet­ti­sil­le mate­ri­aa­leil­le, tarroi­hin ja kirjekuoriin.

office-material

Jälkikäsittely

Stans­saus, pahvil­le liimaa­mi­nen (karton­ki, pahvi, aalto­pah­vi, muovin stanssaus)

Tait­te­lu, nuut­taus, perforointi

Sidon­ta (niit­ti­si­don­ta, silmuk­ka­si­don­ta, liima­si­don­ta, PUR-liima­si­don­ta, ommel­tu liima­si­don­ta, kampa­si­don­ta, kovakantinen)

Lami­noin­ti (kiil­tä­vä, matta­pin­tai­nen, naar­muun­tu­mi­sen kestä­vä, soft-touch)

Folio­pai­na­tus, korko­pai­na­tus, syväpainatus

Erikois­rat­kai­su­jen ja teknis­ten piir­ros­ten laatiminen