Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Produkter

Produkter

Affischer Affischer

Anteckningsblock Anteckningsblock

Användarhandböcker Användarhandböcker

Biljetter Biljetter

Blanketter Blanketter

Bordsryttare Bordsryttare

Bordsspel Bordsspel

Bordstrianglar Bordstrianglar

Boxar Boxar

Broschyrer Broschyrer

Böcker Böcker

Dokumentomslag Dokumentomslag

Dörrhängare Dörrhängare

Ellipser Ellipser

Emballage Emballage

Etiketter Etiketter

Flaggirlander Flaggirlander

Flyers Flyers

Foldrar Foldrar

Försäljningsställ Försäljningsställ

Hylltalare Hylltalare

Inbjudningar Inbjudningar

Kalendrar Kalendrar

Kataloger Kataloger

Klistermärken Klistermärken

Kuponger Kuponger

Kuvert Kuvert

Lådor Lådor

Limblock Limblock

Lotterilådor Lotterilådor

Läroböcker Läroböcker

Menyer Menyer

Nackhängare Nackhängare

Pallsvep Pallsvep

Pallöverdrag Pallöverdrag

Papperspåsar Papperspåsar

Parkeringsklockor Parkeringsklockor

Passerkort Passerkort

Plakat Plakat

Pop-ups Pop-ups

Presentkort Presentkort

Prototyper Prototyper

Reklamkuber Reklamkuber

Reklamskyltar Reklamskyltar

Reklamskyltar på entrégrindar Reklamskyltar på entrégrindar

Reklamställ Reklamställ

Ringpärmar Ringpärmar

Roll-up skyltar Roll-up skyltar

Samlingspärmar Samlingspärmar

Självhäftande etiketter Självhäftande etiketter

Självkopierande blanketter Självkopierande blanketter

Skrapbara kort Skrapbara kort

Skrivblock Skrivblock

Spegelhängare Spegelhängare

Takaffischer Takaffischer

Tidskrifter Tidskrifter

Varningstejp Varningstejp

Vepor Vepor

Visitkort Visitkort

Wobblers Wobblers

Vykort Vykort

Övningsböcker Övningsböcker

Tjänster

Tjänster

rgb

Offsetryck

Offset­tryck är en teknik med långa tradi­tio­ner och utmärkt kvali­tet som är bäst lämpad för tryck­ning av stör­re partier.

Vi har en maskin som tryc­ker med UV-base­ra­de färger. Resul­ta­tet blir tryck­sa­ker med klara­re färger jämfört med vanli­ga tryck­fär­ger och färger­na torkar omgå­en­de vilker möjlig­gör snab­ba­re leve­rans. Tekni­ken är även utmärkt för tryck­ning på plast och specialpapper.

sticker

Tryckning av självhäftande etiketter

Digi­talt offset­tryck HP Indi­go är 2000-talets tryck­tek­nik som möjlig­gör oss att flex­i­belt tryc­ka etiket­ter och själv­häf­tan­de deka­ler i parti­er från några hund­ra till tiotu­sen­tals stycken.

Själv­häf­tan­de etiket­ter trycks i rulle och är därför lämp­li­ga för maski­nell appli­ce­ring på produk­ter. Om man vill appli­ce­ra dem för hand så kan vi skära ut etiket­ter­na i lämp­li­ga ark eller lösa exemplar.

printing

Digitalt tryck

Digi­talt tryck är särskilt flex­i­belt och erbju­der många möjlig­he­ter. Denna tryck­tek­nik kan utmärkt hålla takten med dagens soci­a­la digi­ta­la värld och erbju­der unika möjlig­he­ter till perso­na­li­se­ring, numre­ring och mycket mer.

Vi kan tryc­ka på papper (bl a design­pap­per), synte­tis­ka mate­ri­al, själv­häf­tan­de deka­ler och kuvert.

office-material

Efterbehandling

Stans­ning, limning på papp (papp, pärm­papp, well­papp, stans­ning i plast)

Fals­ning, bigning, perforering

Inbind­ning (klam­mer­häft­ning, ögle­häft­ning, limbind­ning, PUR-limbind­ning, sydd limbind­ning, wire-o-bind­ning, hårdbindning)

Lami­ne­ring (blank, matt, reptå­lig, soft-touch)

Foli­e­tryck, reli­ef­t­ryck, blindtryck

Utar­be­tan­de av speci­al­lös­ning­ar och teknis­ka ritningar